Sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc file PDF Sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 (tải xuống miễn phí), nhằm giúp các bạn tra cứu nhanh lý thuyết, kiến thức và nội dung chương trình SGK Đại số và Giải tích 11.

Mục lục Sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11:
Chương I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.
1. Hàm số lượng giác.
2. Phương trình lượng giác cơ bản.
3. Một số phương trình lượng giác thường gặp.
Ôn tập chương I.
Chương II. TỔ HỢP – XÁC SUẤT.
1. Quy tắc đếm.
2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp.
3. Nhị thức Niu-tơn.
4. Phép thử và biến cố.
5. Xác suất của biến cố.
Ôn tập chương II.
Chương III. DÃY SỐ – CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN.
1. Phương pháp quy nạp toán học.
2. Dãy số.
3. Cấp số cộng.
4. Cấp số nhân.
Ôn tập chương III.
Chương IV. GIỚI HẠN.
1. Giới hạn của dãy số.
2. Giới hạn của hàm số.
3. Hàm số liên tục.
Ôn tập chương IV.
Chương V. ĐẠO HÀM.
1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm.
2. Quy tắc tính đạo hàm.
3. Đạo hàm của hàm số lượng giác.
4. Vi phân.
5. Đạo hàm cấp hai.
Ôn tập chương V.
Ôn tập cuối năm.
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI.
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập VŨ VĂN HÙNG.
Biên tập lần đầu: PHẠM BẢO KHUÊ – NGUYỄN XUÂN BÌNH.
Biên tập tái bản: NGUYỄN NGỌC TÚ.
Biên tập kĩ thuật và trình bày: TRẦN THUÝ HẠNH – TRẦN THANH HẰNG.
Trình bày bìa: BÙI QUANG TUẤN.
Sửa bản in: NGUYỄN NGỌC TÚ.
Chế bản: CÔNG TY CP DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI.

[ads]