Sách giáo khoa Địa lí 9

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc file PDF Sách giáo khoa Địa lí 9 (tải xuống miễn phí), nhằm giúp các bạn tra cứu nhanh lý thuyết, kiến thức và nội dung chương trình SGK Địa lí 9.

Mục lục Sách giáo khoa Địa lí 9:
Bài ĐỊA LÝ VIỆT NAM.
ĐỊA LÝ DÂN CƯ.
Cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Dân số và gia tăng dân số.
Phân bố dân cư và các loại hình quần cư.
Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống.
Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999.
ĐỊA LÝ KINH TẾ.
Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam.
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp.
Sự phát triển và phân bố nông nghiệp.
Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thuỷ sản.
Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm.
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.
Sự phát triển và phân bố công nghiệp.
Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ.
Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông.
Thương mại và du lịch.
Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế.
SỰ PHÂN HOÁ LÃNH THỔ.
Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo).
Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Vùng Đồng bằng sông Hồng.
Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo).
Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người.
Vùng Bắc Trung Bộ.
Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo).
Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo).
Thực hành: Kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.
Vùng Tây Nguyên.
Vùng Tây Nguyên (tiếp theo).
Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên.
Vùng Đông Nam Bộ.
Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo).
Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo).
Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ.
Vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo).
Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển – đảo.
Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển – đảo (tiếp theo).
Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí.
ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG.
Địa lí tỉnh (thành phố).
Địa lí tỉnh (thành phố) (tiếp theo).
Địa lí tỉnh (thành phố) (tiếp theo).
Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên. Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương.
Bảng tra cứu thuật ngữ.

[ads]