Sách giáo khoa Giáo dục Công dân 9

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc file PDF Sách giáo khoa Giáo dục Công dân 9 (tải xuống miễn phí), nhằm giúp các bạn tra cứu nhanh lý thuyết, kiến thức và nội dung chương trình SGK Giáo dục Công dân 9.

Mục lục Sách giáo khoa Giáo dục Công dân 9:
Bài 1: Chí công vô tư.
Bài 2: Tự chủ.
Bài 3: Dân chủ và kỉ luật.
Bài 4: Bảo vệ hoà bình.
Bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.
Bài 6: Hợp tác cùng phát triển.
Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Bài 8: Năng động, sáng tạo.
Bài 9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.
Bài 10: Lí tưởng sống của thanh niên.
Bài 11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân.
Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.
Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân.
Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lí xã hội của công dân.
Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật.

[ads]