Sách giáo khoa Giải tích 12 nâng cao

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc file PDF Sách giáo khoa Giải tích 12 nâng cao (tải xuống miễn phí), nhằm giúp các bạn tra cứu nhanh lý thuyết, kiến thức và nội dung chương trình SGK Giải tích 12 nâng cao.

Mục lục Sách giáo khoa Giải tích 12 nâng cao:
Chương I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ.
1. Tính đơn điệu của hàm số.
2. Cực trị của hàm số.
3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số.
4. Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ toạ độ.
5. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số.
6. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm đa thức.
7. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm phân thức hữu tỉ.
8. Một số bài toán thường gặp về đồ thị.
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương I.
Chương II. HÀM SỐ LUỸ THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT.
1. Luỹ thừa với số mũ hữu tỉ.
2. Luỹ thừa với số mũ thực.
3. Lôgarit.
4. Số e và lôgarit tự nhiên.
5. Hàm số mũ và hàm số lôgarit.
6. Hàm số luỹ thừa.
7. Phương trình mũ và lôgarit.
8. Hệ phương trình mũ và lôgarit.
9. Bất phương trình mũ và lôgarit.
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương II.
Chương III. NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG.
1. Nguyên hàm.
2. Một số phương pháp tìm nguyên hàm.
3. Tích phân.
4. Một số phương pháp tính tích phân.
5. Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng.
6. Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể.
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương III.
Chương IV. SỐ PHỨC.
1. Số phức.
2. Căn bậc hai của số phức và phương trình bậc hai.
3. Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng.
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương IV.
Câu hỏi và bài tập ôn tập cuối năm.
Hướng dẫn giải, đáp số các bài tập.
Bảng tra cứu thuật ngữ.
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch Hội đồng Thành viên NGUYỄN ĐỨC THÁI.
Tổng Giám đốc HOÀNG LÊ BÁCH.
Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng biên tập PHAN XUÂN THÀNH.
Biên tập lần đầu: TRẦN HỮU NAM – NGUYỄN NGỌC TÚ.
Biên tập tái bản: ĐẶNG THỊ MINH THU.
Biên tập kĩ – mĩ thuật: ĐINH XUÂN DUNG.
Trình bày bìa: BÙI QUANG TUẤN.
Sửa bản in: ĐẶNG THỊ MINH THU.
Chế bản: CÔNG TY CP DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI.

[ads]