Sách giáo khoa Giải tích 12

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc file PDF Sách giáo khoa Giải tích 12 (tải xuống miễn phí), nhằm giúp các bạn tra cứu nhanh lý thuyết, kiến thức và nội dung chương trình SGK Giải tích 12.

Mục lục Sách giáo khoa Giải tích 12:
Chương I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ.
1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số.
Bài đọc thêm: Tính chất đơn điệu của hàm số.
Bạn có biết: La-grăng (J.L. LAGRANGE).
2. Cực trị của hàm số.
3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số.
Bài đọc thêm: Cung lồi, cung lõm và điểm uốn.
4. Đường tiệm cận.
5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.
Ôn tập chương 1.
Chương II. HÀM SỐ LUỸ THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT.
1. Luỹ thừa.
2. Hàm số luỹ thừa.
3. Lôgarit.
Bạn có biết: Ai đã phát minh ra lôgarit?
4. Hàm số mũ. Hàm số lôgarit.
5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit.
6. Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit.
Ôn tập chương II.
Chương III. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG.
1. Nguyên hàm.
2. Tích phân.
Bạn có biết: Niu-tơn (I. NEWTON).
3. Ứng dụng của tích phân trong hình học.
Bạn có biết: Lịch sử phép tính tích phân.
Bài đọc thêm: Tính diện tích bằng giới hạn.
Ôn tập chương III.
Chương IV. SỐ PHỨC.
1. Số phức.
Bạn có biết: Các-đa-nô (G. CARDANO).
2. Cộng, trừ và nhân số phức.
3. Phép chia số phức.
4. Phương trình bậc hai với hệ số thực.
Bài đọc thêm: Phương trình đại số.
Ôn tập chương IV.
Ôn tập cuối năm.
Đáp số – Hướng dẫn.
Bảng tra cứu thuật ngữ.
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch Hội đồng Thành viên NGUYỄN ĐỨC THÁI.
Tổng Giám đốc HOÀNG LÊ BÁCH.
Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng biên tập PHAN XUÂN THÀNH.
Biên tập lần đầu: PHẠM BẢO KHUÊ – LÊ THỊ THANH HẰNG.
Biên tập tái bản: HOÀNG VIỆT.
Trình bày bìa: BÙI QUANG TUẤN.
Biên tập mĩ thuật: BÙI QUANG TUẤN.
Biên tập kĩ thuật: NGUYỄN THỊ THANH HẢI – TRẦN THANH HẰNG.
Sửa bản in: ĐẶNG VĂN TUYẾN.
Chế bản: CÔNG TY CP DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI.

[ads]