Sách giáo khoa Giáo dục Công dân 11

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc file PDF Sách giáo khoa Giáo dục Công dân 11 (tải xuống miễn phí), nhằm giúp các bạn tra cứu nhanh lý thuyết, kiến thức và nội dung chương trình SGK Giáo dục Công dân 11.

Mục lục Sách giáo khoa Giáo dục Công dân 11:
Phần một. CÔNG DÂN VỚI KINH TẾ.
Bài 1. Công dân với sự phát triển kinh tế.
Bài 2. Hàng hoá – tiền tệ – thị trường.
Bài 3. Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá.
Bài 4. Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá.
Bài 5. Cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá.
Bài 6. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Bài 7. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước.
Phần hai. CÔNG DÂN VỚI CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI.
Bài 8. Chủ nghĩa xã hội.
Bài 9. Nhà nước xã hội chủ nghĩa.
Bài 10. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
Bài 11. Chính sách dân số và giải quyết việc làm.
Bài 12. Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.
Bài 13. Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá.
Bài 14. Chính sách quốc phòng và an ninh.
Bài 15. Chính sách đối ngoại.
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch Hội đồng Thành viên NGUYỄN ĐỨC THÁI.
Tổng Giám đốc HOÀNG LÊ BÁCH.
Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng biên tập PHAN XUÂN THÀNH.
Biên tập lần đầu: PHẠM QUỲNH – NGUYỄN VĂN LUỸ.
Biên tập tái bản: HOÀNG KIM LIÊN.
Thiết kế sách: NGUYỄN KIM TOÀN – ĐINH THỊ XUÂN DUNG.
Trình bày bìa: MẠNH DỨA.
Sửa bản in: HOÀNG KIM LIÊN.
Chế bản: CÔNG TY CP DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI.

[ads]