Sách giáo khoa Giáo dục Quốc phòng – An ninh 11

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc file PDF Sách giáo khoa Giáo dục Quốc phòng – An ninh 11 (tải xuống miễn phí), nhằm giúp các bạn tra cứu nhanh lý thuyết, kiến thức và nội dung chương trình SGK Giáo dục Quốc phòng – An ninh 11.

Mục lục Sách giáo khoa Giáo dục Quốc phòng – An ninh 11:
Bài 1. Đội ngũ đơn vị.
Bài 2. Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh.
Bài 3. Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia.
Bài 4. Giới thiệu súng tiểu liên AK và súng trường CKC.
Bài 5. Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC.
Bài 6. Kĩ thuật sử dụng lựu đạn.
Bài 7. Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương.
Tài liệu tham khảo.

[ads]