Tổng hợp sơ đồ tư duy Vật lý 12

Tài liệu gồm 29 trang, tổng hợp sơ đồ tư duy Vật lý 12 (mind map), giúp học sinh ghi nhớ nhanh và sâu các kiến thức môn Vật lý 12 thông qua các hình ảnh minh họa sinh động.

Mục lục tài liệu Tổng hợp sơ đồ tư duy Vật lý 12:
Sơ đồ 1: Các loại dao động.
Sơ đồ 2: Phương trình dao động.
Sơ đồ 3: Con lắc lò xo.
Sơ đồ 4: Con lắc đơn.
Sơ đồ 5: Các bài toán thường gặp.
Sơ đồ 6: Tổng hợp dao động.
Sơ đồ 7: Dao động tắt dần.
Sơ đồ 8: Sóng cơ học.
Sơ đồ 9: Giao thoa sóng.
Sơ đồ 10: Sóng dừng.
Sơ đồ 11: Sóng âm.
Sơ đồ 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều.
Sơ đồ 13: Mạch R – L – C.
Sơ đồ 14: Công suất.
Sơ đồ 15: Cực trị L, C, f.
Sơ đồ 16: Máy biến áp. Truyền tải điện năng.
Sơ đồ 17: Máy điện xoay chiều.
Sơ đồ 18: Mạch dao động.
Sơ đồ 19: Sóng điện từ.
Sơ đồ 20: Tán sắc ánh sáng.
Sơ đồ 21: Giao thoa ánh sáng.
Sơ đồ 22: Các loại quang phổ.
Sơ đồ 23: Bức xạ không nhìn thấy.
Sơ đồ 24: Hiện tượng quang điện.
Sơ đồ 25: Biểu thức Anhxtanh. Tiên đề Bo.
Sơ đồ 26: Hạt nhân nguyên tử.
Sơ đồ 27: Hiện tượng phóng xạ.
Sơ đồ 28: Bài tập hạt nhật nguyên tử.
Tải tài liệu