23 bài văn nghị luận văn học dạng so sánh – Nguyễn Hoài Lệ

Tài liệu gồm 59 trang gợi ý làm bài văn nghị luận văn học dạng so sánh thông qua 23 đề bài thường gặp giúp học sinh ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Ngữ Văn, tài liệu được biên soạn bởi cô giáo Nguyễn Thị Hoài Lệ, giáo viên trường THPT Lý Thánh Tông – Hà Nội. Kiểu bài so sánh văn học yêu cầu thực hiện cách thức so sánh trên nhiều bình diện như: so sánh các tác phẩm, so sánh các đoạn tác phẩm (hai đoạn thơ hoặc hai đoạn văn xuôi), so sánh các nhân vật văn học, so sánh các tình huống truyện, so sánh các cốt truyện, so sánh cái tôi trữ tình giữa các bài thơ, so sánh các chi tiết nghệ thuật, so sánh nghệ thuật trần thuật.

[ads]