Bài tập nâng cao động học chất điểm

Bài tập nâng cao động học chất điểm được trích dẫn từ cuốn sách Công Phá Đề Thi Học Sinh Giỏi Vật Lí Lớp 10 của tác giả Nguyễn Phú Đồng.

Chuyên đề 1: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU.
Hai xe chuyển động thẳng đều trên cùng một đường thẳng với các vận tốc không đổi: v km h 1 40 và v km h 2 60. Tính độ giảm khoảng cách giữa hai xe sau 1,5h khi: hai xe chuyển động ngược chiều; hai xe chuyển động cùng chiều.
Chuyên đề 2: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU, SỰ RƠI TỰ DO.
Một vật chuyển động chậm dần đều. Xét ba đoạn đường liên tiếp bằng nhau trước khi dừng lại thì đoạn ở giữa vật đi trong thời gian 1s. Tìm tổng thời gian vật đi ba đoạn đường bằng nhau kể trên.
Chuyên đề 3: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU.
Trên mặt phẳng ngang có hai ô tô. Ô tô 1 chuyển động đều trên đường thẳng AB với tốc độ 1 v v. Ô tô 2 chuyển động đều trên đường tròn bán kính R với tốc độ 2 2 v v. Đường thẳng AB cách tâm O của đường tròn một khoảng bằng 2R. Tại thời điểm quan sát, cả hai ô tô đều nằm trên đường thẳng đi qua tâm O và vuông góc với đường AB. Tìm vận tốc tương đối của ô tô này so với ô tô kia tại thời điểm ấy.
Chuyên đề 4: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN BIẾN ĐỔI ĐỀU.
Thanh AB dài l m 2 chuyển động sao cho hai đầu A B của nó luôn tựa trên hai giá vuông góc Ox và Oy (hình vẽ). Hãy xác định vận tốc của các điểm A và D của thanh tại thời điểm mà thanh hợp với giá góc 0 OAB α 60. Cho biết AD m 0,5 vận tốc đầu B của thanh tại thời điểm đó là 2 B v ms và có chiều như hình vẽ.
Chuyên đề 5: KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ.
Một hòn bi rất nhỏ lăn ra khỏi đầu cầu thang theo phương ngang với vận tốc 0 v ms 4. Mỗi bậc cầu thang cao h cm 20 và rộng d cm 30. Hỏi hòn bi sẽ rơi xuống bậc cầu thang nào đầu tiên. Coi đầu cầu thang là bậc thang thứ 0. Lấy 2 g ms 9,8. Bỏ qua lực cản của không khí.

[ads]