Các dạng bài tập chuyên đề động học chất điểm

Tài liệu gồm 112 trang, bao gồm kiến thức cần nhớ và phương pháp giải các dạng bài tập chuyên đề động học chất điểm trong chương trình Vật lí 10.

Chủ đề động học chất điểm nghiên cứu các đặc trưng của chuyển động và những dạng chuyển động khác nhau như: chuyển động thẳng đều, thẳng biến đổi đều, tròn đều và tính tương đối của chuyển động. Ngoài ra kiến thức về sai số phép đo cũng đã được đề cập. Trong mỗi bài, các tác giả hệ thống lại lý thuyết căn bản, cũng như kiến thức chuyên sâu phục vụ cho việc giải toán. Các ví dụ đưa theo từng dạng với hướng dẫn giải chi tiết để bạn đọc hiểu rõ được phương pháp giải. Cuối mỗi bài là các câu hỏi cùng đáp án và lời giải phía sau giúp bạn đọc thực hành, ôn luyện nhằm củng cố kiến thức, nắm chắc nội dung của bài. Hệ thống các câu hỏi cuối chủ đề là để bạn đọc thực hành, qua đó có thể đánh giá được năng lực của bản thân.
Vấn đề cần nắm:
– Chuyển động thẳng đều.
– Chuyển động thẳng biến đổi đều.
– Rơi tự do.
– Ném thẳng đứng.
– Chuyển động tròn đều.
– Tính tương đối của chuyển động.
– Sai số.
BÀI 1. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU.
BÀI 2. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU.
BÀI 3. RƠI TỰ DO.
BÀI 4 . NÉM THẲNG ĐỨNG (NÂNG CAO).
BÀI 5. CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU.
BÀI 6. TÍNH TƯƠNG ĐỐI CHUYỂN ĐỘNG.
BÀI 7. SAI SỐ CỦA PHÉP ĐO ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝ.

[ads]