Các dạng bài tập chuyên đề động lực học chất điểm

Tài liệu gồm 24 trang, bao gồm kiến thức cần nhớ và phương pháp giải các dạng bài tập chuyên đề động lực học chất điểm trong chương trình Vật lí 10.

Chủ đề 2 là cơ sở của toàn bộ cơ học với nền tảng là ba định luật Niu- tơn, ngoài ra chủ đề 2 còn đề cập đến các lực hay gặp trong cơ học: lực hấp dẫn, lực đàn hồi và lực ma sát. Việc vận dụng kiến thức chủ đề 2 để khảo sát một số chuyển động đơn giản dưới tác dụng của nhũng lực nói trên cũng được đề cập đến trong chủ đề này, nó tạo ra nền tảng kiến thức vững chắc, logic khoa học liền mạch giữa chủ đề 1 và chủ đề 2.
Nắm vững chủ đề 2 ta sẽ lý giải được nguyên nhân có các dạng chuyển động cơ ở chủ để 1 các ví dụ và bài tập được tác giả biên soạn theo logic nguyên nhân – kết quả giúp bạn dọc nắm vững và hiểu bản chất vật lý trong các hiện tượng. Vấn đề cần nắm:
– Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm.
– Các lực cơ học.
– Các định luật Niu-tơn.
– Chuyển động ném ngang.
CHỦ ĐỀ 1. TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM.
CHỦ ĐỀ 2. CÁC LỰC CƠ HỌC.
CHỦ ĐỀ 3. CÁC ĐỊNH LUẬT NIU-TƠN VÀ ỨNG DỤNG.
CHỦ ĐỀ 4. CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG.

[ads]