Sử dụng GTLN – GTNN của hàm số để giải bài toán tối ưu

Tài liệu gồm 24 trang, hướng dẫn sử dụng GTLN – GTNN của hàm số để giải bài toán tối ưu; giúp học sinh ôn thi THPT Quốc gia môn Toán.

Trích dẫn tài liệu sử dụng GTLN – GTNN của hàm số để giải bài toán tối ưu:
+ Một biển quảng cáo có dạng hình elip với bốn đỉnh như hình vẽ bên. Người ta chia elip bởi parabol có đỉnh, trục đối xứng và đi qua các điểm. Sau đó sơn phần tô đậm với giá đồng/ và trang trí đèn led phần còn lại với giá đồng. Hỏi kinh phí sử dụng gần nhất với giá trị nào dưới đây? Biết rằng.
+ Một chất điểm chuyển động thẳng với quãng đường biến thiên theo thời gian bởi quy luật (m), trong đó t (s) là khoảng thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động. Vận tốc của chất điểm đó đạt giá trị bé nhất khi t bằng bao nhiêu?
+ Một cốc hình trụ có bán kính đáy là 2cm, chiều cao 20cm. Trong cốc đang có một ít nước, khoảng cách giữa đáy cốc và mặt nước là 12cm (hình vẽ). Một con quạ muốn uống được nước trong cốc thì mặt nước phải cách miệng cốc không quá 6cm. Con quạ thông minh mổ những viên đá hình cầu có bán kính 0,6cm thả vào cốc để mực nước dâng lên. Để uống được nước thì con quạ cần thả vào cốc ít nhất bao nhiêu viên đá?

[ads]