Chuyên đề học tập Địa lí 10 (Chân Trời Sáng Tạo)

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc file PDF sách Chuyên đề học tập Địa lí 10 (Chân Trời Sáng Tạo).

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH.
LỜI NÓI ĐẦU.
Chuyên đề 1. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU.
I – Khái niệm, biểu hiện của biến đổi khí hậu.
II – Nguyên nhân của biến đổi khí hậu.
III – Tác động của biến đổi khí hậu.
IV – Ứng phó với biến đổi khí hậu.
Chuyên đề 2. ĐỒ THỊ HÓA.
I – Đô thị hóa.
II – Đô thị hóa ở các nước phát triển.
II – Đô thị hóa ở các nước đang phát triển.
Chuyên đề 3. PHƯƠNG PHÁP VIẾT BÁO CÁO ĐỊA LÍ.
I – Quan niệm vé báo cáo địa lí.
II – Cấu trúc của một báo cáo địa lí.
III – Các bước viết một báo cáo địa lí.
IV – Thực hành viết một báo cáo địa lí.
THUẬT NGỮ.

[ads]