Chuyên đề tính quy luật của hiện tượng di truyền

Tài liệu này được biên soạn tiếp nối kiến thức của Phần V: DI TRUYỀN HỌC theo chương trình SINH HỌC LỚP 12 thay sách áp dụng đồng loạt ở các trường THPT của cả nước kể từ năm học 2007 – 2008 nhằm giúp học sinh có thêm điều kiện để ứng dụng học tốt bộ môn.
Để thuận lợi cho các em học sinh trong việc ứng dụng kiến thức được học vào giải quyết các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm liên quan đến Tính quy luật của hiện tượng di truyền, chuyên đề được bố cục gồm 2 phần:
Phần 1 – Hệ thống kiến thức giáo khoa cơ bản: tóm tắt nội dung quan trọng của Chương 2 – Phần V: Di truyền học.
Phần 2 – Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vận dụng: gồm hệ thống các câu hỏi về kiến thức liên quan đến Lý thuyết và bài tập chương 2: “Tính quy luật của hiện tượng di truyền”. Học sinh có thể dựa trên các kiến thức được học, tự xác định phương án đúng để củng cố kiến thức.
Rất mong chuyên đề có tác dụng hỗ trợ tốt cho học sinh trong quá trình học tập.
Thân chúc các em học giỏi và thành công.
Nhóm SINH HỌC.
TỔ CHUYÊN MÔN: HÓA – SINH.

[ads]