Đề thi học kì 2 Tiếng Anh 12 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi kiểm tra chất lượng cuối năm môn Tiếng Anh 12, các bạn cần tham khảo và thử sức với những đề thi HK2 Tiếng Anh 12 chất lượng nhất.

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án đề thi học kì 2 Tiếng Anh 12 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc.

Trích dẫn đề thi học kì 2 Tiếng Anh 12 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
+ He was exhausted by his work. He threw himself on his bed.
A. Was exhausted by his work, he threw himself on his bed.
B. Exhausted by his work, he threw himself on his bed.
C. Threw himself on his bed, exhausted by his work.
D. Exhaust by his work, he threw himself on his bed.
+ If you practice harder, you will have better results.
A. The hardest you practice, the most results you will have.
B. The harder you practice, the best results you will have.
C. The more hardly you practice, the better results you will have.
D. The harder you practice, the better results you will have.
+ What is the main purpose of the writer when writing this passage?
A. to introduce the WWF.
B. to persuade people to prevent the tropical forests’ destruction.
C. to tell the way how to keep water clean.
D. to explain what the greenhouse effect means.

[ads]


Tải tài liệu