Đề thi học kì 2 Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

Để tổng kết lại nội dung chương trình Tiếng Anh 12, lấy điểm thi học kì cho mục đích đánh giá và xếp loại học lực môn Tiếng Anh, trường THPT Đoàn Thượng, tỉnh Hải Dương tổ chức kì thi học kì 2 môn Tiếng Anh 12 năm học 2018 – 2019.

Đề thi học kì 2 Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương có mã đề 134, đề có số trang là 26, số câu là 40, hình thức đề trắc nghiệm dạng 4 lựa chọn, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án.

Sau kì thi học kì 2 Tiếng Anh 12 năm học 2018 – 2019, các em sẽ bước vào giai đoạn ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019 môn Tiếng Anh.

Trích dẫn đề thi học kì 2 Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ We arrived at airport. We realized our passports were still at home.
A. Not until we arrived at the airport did we realize that our passports were still at home.
B. We arrived at the airport and realized that our passports are still at home.
C. It was until we arrived at the airport that we realize our passports were still at home.
D. Not until had we arrived at the airport we realized our passports were still at home.
+ We couldn’t have managed our business successfully without my father’s money.
A. Hadn’t it been for my father’s money, we couldn’t have managed our business successfully.
B. We could have managed our business successfully with my father’s money.
C. Had it not been for my father’s money, we couldn’t have managed our business successfully.
D. If we could manage our business successfully, my father would give us his money.
+ “What were you doing last night, Mr John?” asked the police.
A. The police asked Mr John what he had been doing the night before.
B. The police asked Mr John what had he been done the night before.
C. The police asked Mr John what he had been done the night before.
D. The police asked what were you doing last night, Mr John.