Đề khảo sát Tiếng Anh 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc

Nhằm kiểm tra đánh giá thường xuyên chất lượng học tập môn Tiếng Anh của học sinh khối 10 trong giai đoạn nửa cuối học kỳ 2 năm học 2018 – 2019, vừa qua, trường THPT Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng … Xem thêm

Đề KSCL lần 3 Tiếng Anh 10 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Với mục đích kiểm tra đánh giá chất lượng môn Tiếng Anh của học sinh khối 10 giai đoạn giữa học kỳ 2 năm học 2018 – 2019, vừa qua, trường THPT Nguyễn Viết Xuân, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng Tiếng Anh 10 … Xem thêm