Đề thi KSCL Tiếng Anh 10 lần 2 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Để giúp bạn đọc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi giữa học kỳ 2 (HK2) môn Tiếng Anh 10, THI247.com giới thiệu đến các bạn nội dung đề thi và bảng đáp án đề thi KSCL Tiếng Anh 10 lần 2 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc.

Trích dẫn đề thi KSCL Tiếng Anh 10 lần 2 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
+ Apple MacBook is portable and versatile. I cannot afford it.
A. Although Apple MacBook is portable and versatile, I cannot afford it.
B. Because Apple MacBook is portable and versatile, I cannot afford it.
C. If Apple MacBook isn’t portable and versatile, I might afford it.
D. No matter portable and versatile Apple MacBook is, I can afford it.
+ Men should share household tasks with their wives. This helps to maintain gender equality at home.
A. Men should share household tasks with their wives unless this helps to maintain gender equality at home.
B. Men should share household tasks with their wives, but this helps to maintain gender equality at home.
C. Men should share household tasks with their wives in order to maintain gender equality at home.
D. Men shouldn’t share household tasks with their wives because this helps to maintain gender equality at home.
+ My daughter and I were walking along the street when we noticed a homeless boy sleeping in a cardboard.
A. My daughter and I walked along the street and noticed a homeless boy sleeping in a cardboard.
B. While my daughter and I were walking along the street, we noticed a homeless boy sleeping in a cardboard.
C. My daughter and I were walking along the street while we were noticing a homeless boy sleeping in a cardboard.
D. My daughter and I were walking along the street and noticing a homeless boy sleeping in a cardboard.

[ads]


Tải tài liệu