Đề khảo sát Tiếng Anh 10 đầu năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Kỳ nghỉ hè năm 2019 đã kết thúc, các em học sinh 09 lên 10 lại tất bật chuẩn bị để đón chào một năm học mới, trong năm học 2019 – 2020, “thử thách” đầu tiên mà các em gặp phải chính là phải vượt qua kỳ thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh 10. Và để giúp các em chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi này, THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến các em đề khảo sát Tiếng Anh 10 đầu năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc.

Đề khảo sát Tiếng Anh 10 đầu năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc với mã đề 001, đề gồm 50 câu trắc nghiệm thuộc chương trình Tiếng Anh khối Trung học Cơ sở, thời gian dành cho học sinh để hoàn thành bài thi là 60 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề khảo sát Tiếng Anh 10 đầu năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc:
+ Jack was very thirsty. He refused the glass of water I brought him.
A. Jack refused the glass of water I brought him because he wasn’t very thirsty.
B. Jack didn’t refuse the glass of water I brought him though he was very thirsty.
C. Jack was very thirsty; however, he refused the glass of water I brought him.
D. Jack wasn’t very thirsty; therefore, he didn’t refuse the glass of water I brought him.
+ I met the workers. Reporters interviewed them last week.
A. I met the workers who interviewed reporters last week.
B. I met the workers who interviewed by reporters last week.
C. I met the workers whom reporters interviewed them last week.
D. I met the workers whom reporters interviewed last week.
+ “Can I bring a friend to the party?” Nancy wanted to know.
A. Nancy knew that bring a friend to the party was good.
B. Nancy asked me if she could bring a friend to the party.
C. Nancy wanted to ask someone to bring her friend to the party.
D. Nancy wanted to invite her friend out and to the party.

[ads]


Tải tài liệu