Đề cương học kì 2 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Hoàng Văn Thụ – Hà Nội

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề cương học kì 2 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Hoàng Văn Thụ – Hà Nội.

1. MỤC TIÊU.
1.1. Kiến thức: Học sinh ôn tập các kiến thức về:
– Lũy thừa với số mũ thực.
– Lôgarit.
– Hàm số mũ và hàm số lôgarit.
– Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit.
– Biến cố giao, biến cố hợp, biến cố độc lập.
– Công thức cộng xác suất.
– Công thức nhân xác suất cho hai biến cố độc lập.
– Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm.
– Các quy tắc tính đạo hàm.
– Hai đường thẳng vuông góc.
– Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
– Phép chiếu vuông góc. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.
– Hai mặt phẳng vuông góc.
– Khoảng cách.
– Thể tích.
1.2. Kĩ năng: Học sinh rèn luyện các kĩ năng:
– Kỹ năng trình bày bài, kỹ năng tính toán và tư duy lôgic.
– HS biết áp dụng các kiến thức đã học để giải một số bài toán thực tế.
2. NỘI DUNG.

[ads]