Đề cương ôn tập HK2 Toán 11

Nhằm hỗ trợ các em học sinh 11 trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi HK2 Toán 11 sắp tới, THI247.com giới thiệu đến các em Đề cương ôn tập HK2 Toán 11. Đề cương bao gồm 15 trang tuyển chọn các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án các chủ đề trong chương trình Toán 11 học kỳ 2: giới hạn của dãy số, giới hạn hàm số, hàm số liên tục, đạo hàm, hình không gian.

Với các câu hỏi được chọn lọc kỹ càng, đầy đủ các mức độ dễ – khó, đề cương sẽ rất hữu ích dành cho các em trong việc ôn lại kiến thức Toán 11, nắm vững các dạng bài thường xuất hiện, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất để hoàn thành đề thi học kỳ 2 Toán 11.

Trích dẫn đề cương ôn tập HK2 Toán 11:
+ Hình vuông có cạnh bằng 1, người ta nối trung điểm các cạnh liên tiếp để được một hình vuông nối lại tiếp tục làm như thế đối với hình vuông mới (như hình bên) Tồng diện tích các hình vuông liên tiếp đó bằng?
+ Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Hàm số y = cotx có đạo hàm tại mọi điểm mà nó xác định.
B. Hàm số y = |x| có đạo hàm tại mọi điểm mà nó xác định.
C. Hàm số y = √x có đạo hàm tại mọi điểm mà nó xác định.
D. Hàm số y = √x + |x| có đạo hàm tại mọi điểm mà nó xác định.
+ Trong các khẳng định sau, khẳng định nào SAI?
A. Nếu trong ba vectơ a, b, c có một vectơ –không thì ba vectơ đó đồng phẳng.
B. Nếu trong ba vectơ a, b, c có hai vectơ cùng phương thì ba vectơ đó đồng phẳng.
C. Nếu giá của ba vectơ a, b, c cùng song song với một mặt phẳng thì ba vectơ đó đồng phẳng.
D. Nếu giá của ba vectơ a, b, c cắt nhau từng đôi một thì ba vectơ đó đồng phẳng.

[ads]


Tải tài liệu