Đề cương Toán 11 học kỳ 2 năm 2017 – 2018 trường THPT Chu Văn An – Hà Nội

Đề cương Toán 11 học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chu Văn An – Hà Nội tuyển chọn 240 bài toán trắc nghiệm trong chương trình HK2 Toán 11 nhằm giúp học sinh tự luyện để chuẩn bị cho kỳ thi HK2 Toán 11 sắp tới.

Trích dẫn đề cương Toán 11 học kỳ 2:
+ Trong hình hộp (hoặc lăng trụ, hoặc hình chóp cụt) đoạn thẳng nối hai đỉnh mà hai đỉnh đó không cùng nằm trên một mặt nào của hình hộp (hoặc lăng trụ, hoặc hình chóp cụt), được gọi là đường chéo của nó. Tìm mệnh đề đúng.
A. Hình lăng trụ tứ giác có các đường chéo đồng quy.
B. Hình lăng trụ có các đường chéo đồng quy.
C. Hình chóp cụt có các đường chéo đồng quy.
D. Hình hộp có các đường chéo đồng quy.
+ Phát biểu nào dưới đây là định lí Thales trong không gian?
A. Ba mặt phẳng song song chắn trên hai cát tuyết song song các đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.
B. Ba mặt phẳng song song chắn trên hai cát tuyết bất kỳ các đoạn thẳng tương ứng bằng nhau.
C. Ba mặt phẳng song song chắn trên hai cát tuyết bất kỳ các đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.
D. Ba mặt phẳng song song chắn trên hai cát tuyết song song các đoạn thẳng tương ứng bằng nhau.
+ Tế bào E. Coli trong điều kiện nuôi cấy thích hợp cứ 20 phút lại phân đôi một lần. Nếu có 10^5 tế bào thì sau hai giờ sẽ phân chia được thành bao nhiêu tế bào?
Tải tài liệu