Đề cương ôn tập HK1 Vật lý 10 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề cương ôn tập HK1 Vật lý 10 năm học 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai, nhằm giúp các bạn nắm vững trọng tâm kiến thức Vật lý 10 cần ôn tập, cùng với đó là một số đề thi học kỳ 1 Vật lý 10 để các bạn thử sức trước kỳ thi.

Nội dung đề cương ôn tập HK1 Vật lý 10 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai:
A. CÁC NÔI DUNG ÔN TẬP.
Chương I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM.
1. Chuyển động thẳng đều.
2. Chuyển động thẳng biến đổi đều.
3. Sự rơi tự do.
4. Chuyển động tròn đều.
Chương II: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM.
1. Tổng hợp và phân tích lực.
2. Ba định luật Niutơn.
3. Các lực cơ học: lực hấp dẫn, lực đàn hồi và lực ma sát trượt.
4. Chuyển động ném ngang.
Chương III: CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN.
1. Cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của 2 lực và 3 lực không song song.
2. Cân bằng của vật có trục quay cố định: mômen lực, quy tắc mômen.
B. CẤU TRÚC ĐỀ.
1. Trắc nghiêm: 10 câu (5 điểm).
2. Tự luân: 3 bài (5 điểm).
– Bài tập về chuyển động tròn đều (1,5 điểm).
– Bài tập về các định luật Niu tơn (2,5 điểm).
– Bài tập về cân bằng của vật có trục quay cố định. Quy tắc momen lực (1,0 điểm).
C. CHÚ Ý: Học sinh học tất cả các bài theo nội dung ôn tập trên trong sách giáo khoa.
Tải tài liệu