Đề cương ôn tập HK2 Vật lý 10 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề cương ôn tập HK2 Vật lý 10 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội, giúp các em ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 2 Vật lý 10.

Đề cương ôn tập HK2 Vật lý 10 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội gồm có 13 trang, đề cương trình bày các nội dung kiến thức Vật lý 10 mà các em cần phải ôn tập, cùng với đó, đề cương cũng giới thiệu một số câu hỏi và bài tập Vật lý 10 tiêu biểu có khả năng xuất hiện trong đề thi HK2 Vật lý 10 năm học 2018 – 2019.

Trích dẫn đề cương ôn tập HK2 Vật lý 10 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội:
+ Chọn câu sai trong các câu sau:
a. Tác dụng của một lực lên một vật rắn không thay đổi khi lực đó trượt trên giá của nó.
b. Khi vật rắn dời chỗ thì trọng tâm của vật cũng dời chỗ như một điểm của vật.
c. Khi vật rắn chịu tác dụng của 3 lực đồng quy thì trọng tâm trùng điểm đồng quy.
d. Nếu đường thẳng đứng vẽ từ trọng tâm của vật không đi qua mặt chân đế thì vật không thể cân bằng.
+ Chọn phát biểu sai:
A. Cái diều bay lên được là nhờ có không khí đã tạo ra lực nâng tác dụng lên diều.
B. Các con tàu vũ trụ, tên lửa… Có thể bay trong khoảng không gian vũ trụ, không phụ thuộc môi trường bên ngoài.
C. Chuyển động của máy bay trực thăng tuân theo nguyên tắc chuyển động bằng phản lực.
D. Tên lửa có thể tăng tốc trong chân không bằng cách phóng ra một bộ phận của chính nó theo hướng ngược với hướng chuyển động.
+ Nhận xét nào sau đây không phù hợp với khí lí tưởng?
A. Thể tích các phân tử có thể bỏ qua. B. Các phân tử chỉ tương tác với nhau khi va chạm.
C. Các phân tử chuyển động càng nhanh khi nhiệt độ càng cao. D. Khối lượng các phân tử có thể bỏ qua.