Đề cương ôn tập Vật lý 10 học kỳ 2

Nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi HK2 Vật lý 10, THI247.com giới thiệu đến các em học sinh tài liệu Đề cương ôn tập Vật lý 10 học kỳ 2, đề cương gồm 9 trang tuyển chọn các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Vật lý 10 HK2 đặc sắc và bám sát với cấu trúc đề thi. Thông qua việc giải các quyết các câu hỏi có trong đề cương, các em học sinh sẽ dần ôn lại lý thuyết, công thức và cách giải bài tập Vật lý 10 thuộc các chương 4, 5, 6, 7. Các câu hỏi gồm cả câu hỏi dạng lý thuyết và câu hỏi dạng bài tập, với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao.

Trích dẫn đề cương ôn tập Vật lý 10 học kỳ 2:
+ Phát biểu nào sau đây đúng với định luật bảo toàn cơ năng?
A. Trong một hệ cô lập, cơ năng của mỗi vật trong hệ được bảo toàn.
B. Khi một vật chuyển động chỉ chịu tác dụng của một lực, cơ năng của vật được bảo toàn.
C. Khi một vật chuyển động trong trọng trường, cơ năng của vật được bảo toàn.
D. Khi một vật chuyển động, cơ năng của vật được bảo toàn.
+ Câu nào sau đây không đúng khi nói về lực căng bề mặt của chất lỏng?
A. Lực căng bề mặt tác dụng lên một đường nhỏ bất kì trên bề mặt chất lỏng có phương vuông góc với đoạn đường này và tiếp tuyến với bề mặt chất lỏng.
B. Lực căng bề mặt chất lỏng luôn có phương vuông góc với bề mặt chất lỏng.
C. Lực căng bề mặt luôn có chiều làm giảm diện tích bề mặt chất lỏng.
D. Lực căng bề mặt tác dụng lên một đoạn đường bất kì trên bề mặt chất lỏng có độ lớn tỉ lệ với độ dài của đoạn đường đó.
+ Từ một chiếc cầu cao 8m (so với mặt nước), một vật có khối lượng 200g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 6m/s. Chọn gốc thế năng ở mặt nước. Xác định:
a) Độ cao cực đại so với mặt nước mà vật đạt được.
b) Độ cao của vật so với mặt nước khi động năng bằng thế năng.
c) Vận tốc của vật khi chạm nước.
d) Khi chạm nước, vật đi sâu vào trong nước một đoạn 50cm thì vận tốc chỉ còn một nửa vận tốc lúc chạm nước. Tính lực cản trung bình của nước tác dụng vào vật.
Tải tài liệu