Đề cương ôn tập HK1 Vật lý 11 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề cương ôn tập HK1 Vật lý 11 năm học 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai, nhằm giúp các bạn nắm vững trọng tâm kiến thức Vật lý 11 cần ôn tập, cùng với đó là một số đề thi học kỳ 1 Vật lý 11 để các bạn thử sức trước kỳ thi.

Nội dung đề cương ôn tập HK1 Vật lý 11 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai:
A. CÁC NỘI DUNG ÔN TẬP.
Chương I: ĐIỆN TÍCH – ĐIỆN TRƯỜNG.
1. Định luật Cu – lông.
2. Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích.
3. Điện trường. Cường độ điện trường.
4. Điện thế. Hiệu điện thế.
5. Tụ điện.
Chương II: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI.
1. Dòng điện không đổi. Nguồn điện.
2. Điện năng. Công suất điện.
3. Định luật Ôm đối với toàn mạch.
Chương III: DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG.
1. Dòng điện trong kim loại.
2. Dòng điện trong chất điện phân.
B. CẤU TRÚC ĐỀ.
1. Trắc nghiêm: 10 câu (5 điểm).
2. Tự luận: 3 bài (5 điểm).
– Bài tập về điện trường (1,0 điểm).
– Bài tập về tụ điện (1,0 điểm).
– Bài tập về định luật Ôm đối với toàn mạch (3,0 điểm).
C. CHÚ Ý: Học sinh học tất cả các bài theo nội dung ôn tập trên trong sách giáo khoa Vật lý 11.
Tải tài liệu

Tài liệu liên quan