Đề cương ôn tập HKI Vật lý 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội

Đề cương ôn tập HKI Vật lý 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội gồm 16 trang trình bày các nội dung kiến thức trọng tâm môn Vật lý 11 mà học sinh cần nắm để chuẩn bị cho các kỳ thi giữa và cuối HKI Vật lý 11, bên cạnh đó đề cương còn giới thiệu một số bài tập trắc nghiệm Vật lý 11 giúp học sinh tự rèn luyện.

Trích dẫn đề cương ôn tập HKI Vật lý 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội:
+ Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Công của lực điện tác dụng lên một điện tích không phụ thuộc vào dạng đường đi của điện tích mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối của đoạn đường đi trong điện trường.
B. Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường làm dịch chuyển điện tích giữa hai điểm đó.
C. Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho điện trường tác dụng lực mạnh hay yếu khi đặt điện tích thử tại điểm đó
D. Điện trường tĩnh là một trường thế.
+ Chọn câu sai:
A.Khi nối hai bản tụ vào hai cực của một nguồn điện không đổi thì chúng được cung cấp các điện tích từ nguồn.
B. Nếu tụ điện đã được tích điện thì điện tích trên hai bản tụ luôn trái dấu và bằng nhau về độ lớn.
C. Hai bản tụ phải được đặt cách điện với nhau.
D. Các bản của tụ điện phẳng là những tấm vật dẫn phẳng đặt song song và cách điện với nhau.
+ Tia lửa điện hình thành do:
A. Catôt bị các ion dương đập vào làm phát ra electron.
B. Catôt bị nung nóng phát ra electron.
C. Quá trình tạo ra hạt tải điện nhờ điện trường mạnh.
D. Chất khí bị ion hóa do tác dụng của tác nhân ion hóa.