Đề cương ôn tập HK2 Vật lý 11

Đề cương ôn tập HK2 Vật lý 11 gồm 8 trang với 80 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và 15 bài toán tự luận, các bài tập được chọn lọc từ các chủ đề trong chương trình học kỳ 2 Vật lý 12, đề cương thích hợp với các đề thi có hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận.

Trích dẫn đề cương ôn tập HK2 Vật lý 11:
+ Lực nào sau đây không phải lực từ?
A. Lực Trái Đất tác dụng lên vật nặng.
B. Lực Trái đất tác dụng lên kim nam châm ở trạng thái tự do làm nó định hướng theo phương bắc nam.
C. Lực nam châm tác dụng lên dây dẫn bằng nhôm mang dòng điện.
D. Lực hai dây dẫn mang dòng điện tác dụng lên nhau.
+ Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng:
A. Ánh sáng bị gãy khúc khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
B. Ánh sáng bị giảm cường độ khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
C. Ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ khi truyền tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
D. Ánh sáng bị thay đổi màu sắc khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
+ Hai dây dẫn thẳng, rất dài, đặt song song, cách nhau 20cm trong không khí, có hai dòng điện cùng chiều, cùng cường độ I1 = I2 = 15A chạy qua. Xác định cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện này gây ra tại điểm M khi:
a) cách dây dẫn mang dòng I1 5 cm và cách dây dẫn mang dòng I2 25 cm.
b) cách dây dẫn mang dòng I1 16cm và cách dây dẫn mang dòng I2 12cm.
c) cách dây đều hai dẫn một đoạn 20 cm.
Tải tài liệu