Đề cương ôn tập HK2 Hóa học 12 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội

Xin chào các em, hiện giờ đã là những ngày cuối tháng 02/2019, và như vậy sắp sửa bước vào giai đoạn thi học kỳ 2 Hóa học 12, đây là một kỳ thi vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến toàn bộ kết quả học tập môn Hóa học 12 trong suốt một năm vừa qua. Để giúp các em có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi học kỳ 2 Hóa học 12 này, THI247.com xin giới thiệu đến các em đề cương ôn tập HK2 Hóa học 12 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội.

Đề cương ôn tập HK2 Hóa học 12 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội gồm 14 trang, đề cương liệt kê các chủ đề kiến thức Hóa học 12 mà các em cần nắm vững, cùng với đó là các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm và tự luận có khả năng xuất hiện trong đề thi HK2 Hóa học 12 sắp tới.

Khái quát nội dung đề cương ôn tập HK2 Hóa học 12 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội:
I/ LÝ THUYẾT HÓA HỌC 12
1. Nêu tính chất vật lí,tính chất hoá học chung của kim loại? Nguyên tắc, các phương pháp điều chế kim loại? Viết phương trình hóa học chứng minh.
2. Thế nào là ăn mòn kim loại? Ăn mòn hoá học? Ăn mòn điện hoá? Điều kiện xảy ra ăn mòn điện hoá? Bản chất của ăn mòn hoá học và ăn mòn điện hoá giống và khác nhau ở điểm nào?
3. Tính chất hóa học và phương pháp điều chế: kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm, crom, sắt, đồng, niken, bạc, vàng, kẽm, thiếc, chì và các hợp chất của chúng.
4. Sự điện phân? Công thức tính khối lượng chất thoát ra trên bề mặt điện cực? Viết sơ đồ và phương trình điện phân các dung dịch CuSO4, AgNO3, Na2SO4, KCl (có màng ngăn; không có màng ngăn).
5. Nước cứng tạm thời, nước cứng vĩnh cửu chứa những ion nào? Các phương pháp làm mền nước cứng?
6. Nêu phương pháp, các quá trình xảy ra khi sản xuất kim loại Na, Al trong công nghiệp? Vai trò của criolit trong quá trình sản xuất nhôm?
7. Thế nào là ô nhiễm môi trường? Các chất gây ô nhiễm không khí gồm những chất nào? Phương pháp xử lý? Chọn biện pháp để xử lý khí thải: Cl2, H2S, SO2, NO2, NH3, C2H4, C2H2, HCl sinh ra trong phòng thí nghiệm.
8. Nguyên liệu, nguyên tắc sản xuất gang, thép giống và khác nhau ở những điểm nào? Viết các phản ứng hoá học xảy ra trong quá trình luyện quặng thành gang và quá trình luyện gang thành thép.
9. Thế nào là phân tích định tính, định lượng? Cách nhận biết các ion vô cơ trong dung dịch?
10. Phương pháp chuẩn độ axit – bazơ, chuẩn độ oxi hoá khử.
II/ BÀI TẬP VẬN DỤNG LÍ THUYẾT
III/ BÀI TẬP TỰ LUẬN

IV/ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM