Đề cương ôn tập HK2 Tiếng Anh 10 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề cương ôn tập HK2 Tiếng Anh 10 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội, giúp các em ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 2 Tiếng Anh 10.

Đề cương ôn tập HK2 Tiếng Anh 10 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội gồm có 06 trang, đề cương trình bày các nội dung kiến thức Tiếng Anh 10 mà các em cần phải ôn tập, cùng với đó, đề cương cũng giới thiệu một số câu hỏi và bài tập Tiếng Anh 10 tiêu biểu có khả năng xuất hiện trong đề thi HK2 Tiếng Anh 10 năm học 2018 – 2019.

Trích dẫn đề cương ôn tập HK2 Tiếng Anh 10 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội:
+ According to the passage.
A. Spouses who have the same nationality need more patience and understanding in their marriage than those who are from different cultures.
B. Spouses who are from different cultures need more patience and understanding in their marriage than those who have the same roots.
C. Spouses who have the same roots do not share anything together.
D. Spouses who are from different cultures can never share anything together.
+ People say that the bridge was destroyed in the war.
A. The bridge says being destroyed in the war. B. The bridge is said being destroyed in the war.
C. The bridge is said to be destroyed in the war. D. The bridge is said to have been destroyed in the war.
+ Why does the author discuss China, Japan and the United States?
A. To compare the standards of their citizens. B. To explain why China will not be able to become a first world nation.
C. To explain why the world’s use of energy will need to double soon. D. To better illustrate the effects of an increase in standards of living.

[ads]