Đề cương ôn tập Tiếng Anh 10 HK2

Để ôn tập đúng trọng tâm và đạt được điểm cao trong kỳ thi HK2 Tiếng Anh 10, các em học sinh nên tham khảo tài liệu Đề cương ôn tập Tiếng Anh 10 HK2 do THI247.com giới thiệu dưới đây. Đề cương được biên soạn rất chi tiết gồm đến 40 trang, với hệ thống câu hỏi và bài tập đa dạng. Các câu hỏi và bài tập được phân chia theo các bài học trong chương trình Tiếng Anh 10 học kỳ 2. Đề cương còn rất hữu ích dành cho quý thầy, cô giáo tham khảo, lên ý tưởng và chọn lọc câu hỏi để biên soạn đề thi HK2 Tiếng Anh 10.

Trích dẫn đề cương Tiếng Anh 10 HK2:
Choose will or be going to with the following verbs: collapse, eat, enter; explode, have, increase, paint, phone, re-open, retire, see, show, be sick, walk.
1. Get out of the building! It sounds like the generator is going to explode.
2. Tim is going to retire early before he reaches 65. He mentioned it at the meeting recently.
3. I think I will walk home across the park. That’s a good idea.
4. Next year, no doubt, more people will enter the competition as the prize money increases.
5. “Can we meet at 10.00 outside the station?” “Okay. I will see you there.”
6. Don’t sit on that bench. I am going to paint it.
7. I’m not feeling well. In fact, I think. I am going to be sick!
8. ‘Closed over the New Year period. This office will reopen on 2nd January’
9. I’m sure you will have a good time staying with Richard.
10. We ……………………. with Tim tonight. He’s asked us to be there at 7.00.

[ads]