Đề giữa học kỳ 1 Ngữ Văn 10 năm học 2023 – 2024 sở GD&ĐT Bắc Ninh

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề giữa học kỳ 1 Ngữ Văn 10 năm học 2023 – 2024 sở GD&ĐT Bắc Ninh.

Lựa chọn phương án đúng nhất (3,0 điểm): Câu 1. Bài thơ được viết theo thể thơ nào? A. Thơ thất ngôn bát cú B. Thơ lục bát C. Thơ tứ tuyệt Đường luật D. Thơ tự do. Câu 2. Xác định cách ngắt nhịp chủ yếu của bài thơ. A. Nhịp 3/4 B. Nhịp 2/2/3 C. Nhịp 4/3 D. Nhịp 2/2/2/1. Câu 3. Các cặp câu đối nhau trong bài thơ là A. Cặp 1-8, 2-3 B. Cặp 3-4, 5-6 C. Cặp 4-5, 6-7 D. Cặp 1-2, 7-8.
Câu 4. Nêu cách chia bố cục bài thơ. A. Đề – thực – luận – kết B. Bốn câu đầu, bốn câu cuối C. Sáu câu đầu, hai câu cuối D. Hai câu đầu, sáu câu cuối. Câu 5. Những từ ngữ nào thể hiện tâm trạng của nhân vật trữ tình trong hai dòng thơ đầu? A. Hoa cỏ, ngùi ngùi. B. Chúa xuân, ngùi ngùi. C. Ngùi ngùi, ngóng. D. Ngóng, hoa cỏ.
Câu 6. Nội dung, ý nghĩa của hai dòng thơ: Chừng nào thánh đế ân soi thấu/Một trận mưa nhuần rửa núi sông là gì? A. Nhân dân mong đợi vị thánh đế hiểu thấu tình cảnh người dân, rửa vết nhơ nô lệ cho đất nước. B. Nhân dân mong đợi trận mưa to để rửa sạch núi sông. C. Tác giả mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. D. Tác giả mong muốn gặp được vị thánh đế anh minh, mong muốn có trận mưa để cây cối tươi tốt.
Thực hiện các yêu cầu (3,0 điểm): Câu 7. Chỉ ra các từ ngữ thể hiện tình cảnh đất nước và thái độ căm hận đối với kẻ thù xâm lược trong hai câu thơ Bờ cõi xưa đà chia đất khác /Nắng sương nay há đội trời chung. Câu 8. Những hình ảnh thiên nhiên nào bộc lộ tình cảnh đất nước trong hai dòng thơ in đậm. Câu 9. Nhận xét về tình cảm của Nguyễn Đình Chiểu đối với quê hương, đất nước được gửi gắm qua bài thơ.

[ads]