Đề thi Ngữ Văn 10 giữa kỳ 1 năm 2023 – 2024 trường THPT Ngô Quyền – Hà Nội

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề thi Ngữ Văn 10 giữa kỳ 1 năm 2023 – 2024 trường THPT Ngô Quyền – Hà Nội.

Câu 1: Truyện “Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng” thuộc thể loại truyện dân gian nào? (0.5 điểm).
Câu 2: Những dấu hiệu nào giúp anh(chị) nhận biết “Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng” thuộc thể loại văn bản đó? (1.0 điểm).
Câu 3: Trong văn bản, nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng được Trời giao công việc gì? Nêu nội dung bao quát của truyện. (1.0 điểm).
Câu 4: Chi tiết Quải ném cát túi bụi vào Mặt Trăng được tác giả dân gian xây dựng nhằm mục đích gì? (1.0 điểm).
Câu 5: Hình tượng nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng phản ánh quan niệm, nhận thức gì của người xưa về thế giới tự nhiên? (1.0 điểm).
Câu 6: Thông điệp mà người xưa gửi gắm qua câu chuyện là gì? (1.5 điểm).

[ads]