Đề giữa kì 1 Ngữ Văn 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Lê Lợi – Kon Tum

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề giữa kì 1 Ngữ Văn 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Lê Lợi – Kon Tum.

Câu 1. Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ gì? Câu 2. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn thơ. Câu 3. Trong đoạn thơ trên, nhà thơ đã ví quê hương với những hình ảnh nào?
Câu 4. Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ được sử dụng trong khổ thơ sau: Quê hương mỗi người chỉ một Như là chỉ một mẹ thôi Quê hương nếu ai không nhớ Câu 5. Nhận xét về tình cảm của tác giả dành cho quê hương được thể hiện trong đoạn thơ trên. Câu 6. Theo em, quê hương có vai trò gì đối với cuộc đời của mỗi con người.

[ads]