Đề HSG Tiếng Anh 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Phùng Khắc Khoan – Hà Nội

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + đáp án / hướng dẫn giải đề HSG Tiếng Anh 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Phùng Khắc Khoan – Hà Nội.

+ We looked out of the window and saw it (rain), so we stayed in.
+ After (take) to the hospital, the injured victim felt much better yesterday.
+ My father used to giving me some good advice whenever I had a problem.
A. giving B. some good C. whenever D. a problem.

[ads]


Tải tài liệu