Đề khảo sát chất lượng Địa lí 12 năm 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh – Thái Bình

THI247.com sưu tầm và chia sẻ đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án đề khảo sát chất lượng Địa lí 12 năm học 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh – Thái Bình; đây là một đề thi bám sát, chuẩn cấu trúc, rất thích hợp để ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa lí.

Trích dẫn đề khảo sát chất lượng Địa lí 12 năm 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh – Thái Bình:
+ Giải thích tại sao nước ta là khu vực gió mùa điển hình trên thế giới hoạt động với hai mùa gió chính luân phiên nhau, song vẫn chịu ảnh hưởng của gió Tín phong?
A. Nước ta giáp biển Đông, nơi chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, bão.
B. Nước ta nằm trong khu vực có góc nhập xạ lớn, có hai lần mặt trời lên thiên đỉnh.
C. Do vị trí địa lí nằm trong khu vực gió mùa Châu Á hoạt động mạnh.
D. Do nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới của bán cầu Bắc.
+ Cho biểu đồ sau: Biểu đồ trên thể hiện:
A. Tình hình phát triển ngành trồng cây công nghiệp ở nước ta, giai đoạn 2005 –2012.
B. Cơ cấu diện tích cây công nghiệp và giá trị sản xuất của ngành trồng cây công nghiệp nước ta giai đoạn 2005-2012.
C. Diện tích cây công nghiệp và giá trị xản xuất của ngành trồng cây công nghiệp nước ta giai đoạn 2005-2012.
D. Tỉ lệ diện tích cây công nghiệp lâu năm so với cây công nghiệp hàng năm và giá trị sản xuất của ngành trồng cây công nghiệp nước ta giai đoạn 2005-2012.
+ Cho bảng số liệu: Sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người của cả nước và hai vùng đồng bằng giai đoạn 1995-2015 (Đơn vị: kg/người). Dựa vào bảng số liệu trên nhận xét nào sau đây chính xác nhất?
A. Bình quân sản lượng lương thực có hạt theo đầu người của các vùng tăng liên tục.
B. Tốc độ tăng trưởng sản lượng lương thực có hạt bình quân theo đầu người của Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng lần lượt là 107,2 %, 176,5%.
C. Bình quân sản lượng lương thực có hạt theo đầu người của các vùng và cả nước đều tăng, Đồng bằng sông Hồng có năm giảm.
D. Bình quân sản lượng lương thực có hạt theo đầu người của Đồng bằng sông Cửu Long gấp 3,7 lần cả nước và 2,8 lần Đồng bằng sông Hồng.

[ads]


Tải tài liệu