Đề khảo sát chất lượng Địa lí 12 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Theo lịch thi tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ GD&ĐT công bố, thì vào ngày 10 tháng 08 năm 2020, kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm học 2019 – 2020 sẽ chính thức được diễn ra.

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án đề khảo sát chất lượng Địa lí 12 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc; đây là một đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lí bám sát, chất lượng; các bạn nên tham khảo trong quá trình ôn thi, luyện đề.

Trích dẫn đề khảo sát chất lượng Địa lí 12 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc:
+ Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH CÂY CÔNG NGHIỆP NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 – 2015 (Đơn vị: nghìn ha). Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với cơ cấu diện tích cây công nghiệp nước ta, giai đoạn 2005 – 2015?
A. Tỉ trọng diện tích cây công nghiệp hàng năm ngày càng tăng.
B. Tỉ trọng diện tích cây công nghiệp lâu năm ngày càng tăng.
C. Tỉ trọng diện tích cây công nghiệp lâu năm nhỏ hơn cây công nghiệp hàng năm.
D. Tỉ trọng diện tích cây công nghiệp hàng năm không thay đổi.
+ Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho giá trị nhập khẩu ở nước ta liên tục tăng?
A. Mức sống được nâng cao, nhu cầu tiêu dùng lớn.
B. Sản xuất trong nước chưa phát triển.
C. Phục vụ nhu cầu quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
D. Thu hút được sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế.
+ Cho biểu đồ về diện tích rừng và độ che phủ của nước ta giai đoạn 1993 – 2014: Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô và cơ cấu diện tích rừng của nước ta giai đoạn 1993 – 2014.
B. Tốc độ tăng diện tích rừng và độ che phủ rừng của nước ta giai đoạn 1993 – 2014.
C. Sự biến động diện tích rừng và độ che phủ rừng của nước ta giai đoạn 1993 – 2014.
D. Cơ cấu diện tích rừng của nước ta giai đoạn 1993 – 2014.

[ads]