Đề khảo sát chất lượng Địa lý 12 đầu năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Gia Lai

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề khảo sát chất lượng Địa lý 12 đầu năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Gia Lai, nhằm giúp các bạn tham khảo để chuẩn bị cho kỳ thi KSCL đầu năm Địa lý 12 – đây là kỳ thi thường niên được tổ chức vào mỗi đầu năm học, giúp nhà trường và giáo viên bộ mô Địa lý nắm được chất lượng của học sinh khối 12.

Đề khảo sát chất lượng Địa lý 12 đầu năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Gia Lai được sử dụng cho cả hai hệ: Giáo dục Phổ thông và Giáo dục Thường xuyên, trong đó phần chung gồm 20 câu và phần riêng gồm 10 câu cho mỗi hệ, để hoàn thành tốt bài thi, học sinh cần ôn tập lại các kiến thức môn Địa lý 11 và Địa lý 12 vừa được học, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề khảo sát chất lượng Địa lý 12 đầu năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Gia Lai:
+ Cho bảng số liệu sau: DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2017. Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng với mật độ dân số của một số quốc gia Đông Nam Á năm 2017?
A. In-đô-nê-xi-a cao hơn Phi-lip-pin. B. In-đô-nê-xi-a cao hơn Thái Lan.
C. Phi-lip-pin cao hơn Ma-lai-xi-a. D. Ma-lai-xi-a thấp hơn Thái Lan.
+ Nước ta có thể chung sống hòa bình, hợp tác hữu nghị và cùng phát triển với các nước láng giềng và các nước trong khu vực Đông Nam Á do:
A. nằm ở trung tâm khu vực Đông Nam Á.
B. là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa lớn.
C. có vị trí liền kề, nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa với các nước.
D. nằm ở ngả tư đường hàng hải và hàng không quốc tế quan trọng.
+ Phát biểu nào sau đây đúng với thành tựu của công cuộc Đổi mới ở nước ta?
A. Hợp tác kinh tế-khoa học kĩ thuật được đẩy mạnh. B. Ngoại thương phát triển ở tầm cao.
C. Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ chuyển biến rõ nét. D. Thu hút mạnh các nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

[ads]