Đề khảo sát chất lượng GDCD 12 năm 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh – Thái Bình

THI247.com sưu tầm và chia sẻ đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án đề khảo sát chất lượng GDCD 12 năm học 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh – Thái Bình; đây là một đề thi bám sát, chuẩn cấu trúc, rất thích hợp để ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn GDCD.

Trích dẫn đề khảo sát chất lượng GDCD 12 năm 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh – Thái Bình:
+ Chị H là công nhân hợp đồng tại công ty X. Sau thời gian nghỉ chế độ, chị nhận được quyết định chấm dứt hợp đồng của Giám đốc công ty X vì lý do đã tìm được người thay thế trong thời gian chị nghỉ sinh con. Theo em, chị H cần phải làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình?
A. Tố cáo sai phạm của Giám đốc. B. Khiếu nại đến trưởng phòng nhân sự.
C. Yêu cầu giám đốc xem xét lại quyết định. D. Khiếu nại đến giám đốc công ty.
+ Những hành vi vi phạm pháp luật xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều được xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội là thể hiện:
A. nhà nước đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.
B. trách nhiệm bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.
C. trách nhiệm đảm bảo quyền bình đẳng của cá nhân, tổ chức trước pháp luật.
D. nhà nước đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trong xã hội.
+ Công ty A chậm thanh toán tiền thuê văn phòng cho ông Y. Ông Y đã khóa trái cửa nhốt 3 nhân viên công ty A trong văn phòng suốt 3 giờ. Ông Y đã xâm phạm quyền nào dưới đây?
A. Quyền được bảo đảm an toàn bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.
B. Quyền được bảo đảm tự do cá nhân.
C. Quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.
D. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
Tải tài liệu

Tài liệu liên quan