Đề khảo sát chất lượng Lịch sử 12 đầu năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Gia Lai

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề khảo sát chất lượng Lịch sử 12 đầu năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Gia Lai, nhằm giúp các bạn tham khảo để chuẩn bị cho kỳ thi KSCL đầu năm Lịch sử 12 – đây là kỳ thi thường niên được tổ chức vào mỗi đầu năm học, giúp nhà trường và giáo viên bộ mô Lịch sử nắm được chất lượng của học sinh khối 12.

Đề khảo sát chất lượng Lịch sử 12 đầu năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Gia Lai được sử dụng cho cả hai hệ: Giáo dục Phổ thông và Giáo dục Thường xuyên, trong đó phần chung gồm 15 câu và phần riêng gồm 15 câu cho mỗi hệ, để hoàn thành tốt bài thi, học sinh cần ôn tập lại các kiến thức môn Lịch sử 11 và Lịch sử 12 vừa được học, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề khảo sát chất lượng Lịch sử 12 đầu năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Gia Lai:
+ Việt Nam có thể học hỏi được kinh nghiệm gì từ cuộc cải cách, mở cửa của Trung Quốc?
A. Thực hiện mở cửa, hội nhập quốc tế; áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật vào sản xuất.
B. Chuyển mô hình kinh tế nông nghiệp tập thể sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
C. Xây dựng mô hình nhà nước dân chủ, lấy phát triển chính trị làm trung tâm.
D. Kiên trì nguyên tắc nhà nước của dân, xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Việt Nam.
+ Điểm nổi bật của nền kinh tế Trung Quốc trong thời kì đổi mới giai đoạn 1978 – 2000 là:
A. kinh tế nông – công nghiệp phát triển theo hướng tự cấp, tự túc.
B. xây dựng nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung.
C. xây dựng nền kinh tế thị trường tự do.
D. xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.
+ Trong lĩnh vực khoa học – kĩ thuật, thành tựu nổi bật của Liên Xô năm 1949 là?
A. chế tạo thành công bom nguyên tử. B. đưa thành công con người lên Mặt Trăng.
C. phóng tàu vũ trụ bay vòng quanh Trái Đất. D. phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Trái Đất.

[ads]