Đề khảo sát chất lượng Lịch sử 12 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Theo lịch thi tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ GD&ĐT công bố, thì vào ngày 10 tháng 08 năm 2020, kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm học 2019 – 2020 sẽ chính thức được diễn ra.

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án đề khảo sát chất lượng Lịch sử 12 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc; đây là một đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lịch sử bám sát, chất lượng; các bạn nên tham khảo trong quá trình ôn thi, luyện đề.

Trích dẫn đề khảo sát chất lượng Lịch sử 12 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc:
+ Việc Mĩ thực hiện “Kế hoạch Mácsan” (6-1947) đã:
A. đánh dấu sự xác lập của cục diện hai phe, hai cực.
B. đánh dấu chiến tranh lạnh bao trùm toàn thế giới.
C. tạo nên sự cân bằng chiến lược về sức mạnh kinh tế giữa Mĩ và Liên Xô.
D. tạo nên sự phân chia đối lập về kinh tế và chính trị giữa Đông Âu và Tây Âu.
+ Thất bại của các phong trào yêu nước từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây cho cách mạng Việt Nam?
A. Chỉ sử dụng phương pháp đấu tranh vũ trang để giành độc lập dân tộc.
B. Tranh thủ sự giúp đỡ của bên ngoài là điều kiện tiên quyết để giành độc lập.
C. Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ.
D. Chỉ sử dụng phương pháp đấu tranh chính trị để giành độc lập dân tộc.
+ Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn đến Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương (9-3-1945)?
A. Đông Dương trở thành vị trí chiến lược quan trọng với Nhật.
B. Nhật và Pháp đều là hai đế quốc nên không thể chung thuộc địa.
C. Mâu thuẫn Nhật – Pháp ở Đông Dương trở nên gay gắt.
D. Nhật muốn gạt Pháp để mở rộng xâm lược Đông Nam Á.

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan