Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh – Thái Bình

THI247.com sưu tầm và chia sẻ đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm học 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh – Thái Bình; đây là một đề thi bám sát, chuẩn cấu trúc, rất thích hợp để ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Toán.

Trích dẫn đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh – Thái Bình:
+ Cho tứ diện ABCD có cạnh AB, BC, BD vuông góc với nhau từng đôi một. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A. Góc giữa AC và (BCD) là góc ACB. B. Góc giữa CD và (ABD) là góc CBD.
C. Góc giữa AD và (ABC) là góc ADB. D. Góc giữa AC và (ABD) là góc CBA.
+ Cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số, trục Ox và hai đường thẳng x = 0, x = 1. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng đó quanh trục Ox được cho bởi công thức?
+ Mặt phẳng đi qua trục hình trụ, cắt hình trụ theo thiết diện là hình vuông cạnh có cạnh bằn 2R. Diện tích toàn phần của khối trụ bằng?

[ads]