Đề khảo sát chất lượng Vật lý 12 năm 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh – Thái Bình

THI247.com sưu tầm và chia sẻ đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án đề khảo sát chất lượng Vật lý 12 năm học 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh – Thái Bình; đây là một đề thi bám sát, chuẩn cấu trúc, rất thích hợp để ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật lý.

Trích dẫn đề khảo sát chất lượng Vật lý 12 năm 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh – Thái Bình:
+ Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì?
A. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm cùng pha với điện áp giữa hai đầu tụ điện.
B. điện áp giữa hai đầu tụ điện trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
C. điện áp giữa hai đầu tụ điện ngược pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
D. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm trễ pha pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
+ Chọn câu trả lời đúng. Hai sóng nào sau đây không giao thoa được với nhau.
A. Hai sóng có cùng tần số, cùng năng lượng và hiệu số pha không đổi theo thời gian.
B. Hai sóng có cùng tần số, cùng biên độ và hiệu số pha không đổi theo thời gian.
C. Hai sóng có cùng tần số và cùng pha.
D. Hai sóng có cùng tần số, cùng biên độ và hiệu số pha thay đổi theo thời gian.
+ Chọn câu sai về hiện tượng quang điện bên trong và hiện tượng quang điện ngoài:
A. Cả hai hiện tượng đều có một giới hạn quang điện λO cho mỗi chất.
B. Giới hạn quang điện của hiện tượng quang điện ngoài nằm trong vùng hồng ngoại.
C. Cả hai hiện tượng đều dùng năng lượng phôtôn để giải phóng ra các electron liên kết.
D. Hiện tượng quang điện bên trong được áp dụng để làm các quang trở, pin quang điện.

[ads]