Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Vật lý 12 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Nhằm giúp các em học sinh khối 12 củng cố lại các kiến thức Vật lý đã học ở chương trình lớp 11, đồng thời tạo “bước chạy đà” để các em có sự chuẩn bị tốt cho năm học mới, trường THPT Thuận Thành số 1 – Bắc Ninh đã tổ chức kỳ thi KSCL đầu năm 2018 – 2019 môn Vật lý. Đề thi có mã đề 109 (trong tổng số 8 mã đề) gồm 4 trang với 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 50 phút, đề thi có đáp án đầy đủ các mã đề.

Trích dẫn đề khảo sát chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Vật lý 12 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh:
+ Một ống dây dài 20 cm, có 2400 vòng dây đặt trong không khí. Cường độ dòng điện chạy trong mỗi vòng dây là 15A. Cảm ứng từ bên trong ống dây là?
+ Nhận định nào sau đây là đúng khi mắt nhìn các vật ở điểm cực cận?
A. Mắt điều tiết tối đa.
B. Mắt không cần điều tiết.
C. Khoảng cách từ thuỷ tinh thể đến võng mạc là ngắn nhất.
D. Mắt chỉ cần điều tiết một phần.
+ Chọn phát biểu sai về từ thông.
A. Từ thông đo bằng đơn vị Wb.
B. Từ thông là đại lượng vô hướng.
C. Từ thông có thể dương, âm hay bằng 0.
D. Từ thông là đại lượng vectơ.

[ads]


Tải tài liệu