Đề khảo sát Hóa học 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc

Kỳ thi khảo sát chuyên đề (KSCĐ) lớp 12 lần 1 môn Hóa học năm học 2019 – 2020 vừa được tổ chức tại trường THPT Ngô Gia Tự, tỉnh Vĩnh Phúc vừa qua là một kỳ thi quan trọng trong quá trình đánh giá năng lực học tập môn Hóa học của học sinh khối 12, đồng thời là bước chuẩn bị tất yếu cho quá trình ôn tập hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2020.

THI247.com chia sẻ đến bạn đọc nội dung đề thi và đáp án đề khảo sát Hóa học 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc, đề được biên soạn phù hợp với định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thi – kiểm tra trắc nghiệm môn Hóa học 12.

Trích dẫn đề khảo sát Hóa học 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc:
+ Nhận xét nào sau đây đúng?
A. Amophot là phân hỗn hợp.
B. Độ dinh dưỡng của phân đạm được tính bằng hàm lượng %N trong phân đạm.
C. Phân đạm cung cấp nguyên tố dinh dưỡng là K cho cây trồng.
D. Độ dinh dưỡng của phân lân được tính bằng hàm lượng %P trong phân lân.
+ Cho các phát biểu sau:
(1) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.
(2) Nhỏ vài giọt dung dịch HCl vào dung dịch anilin thấy vẩn đục.
(3) Các este là chất lỏng hoặc rắn ở nhiệt độ thường và tan nhiều trong nước.
(4) Cho BrR2R vào dung dịch phenol xuất hiện kết tủa trắng.
(5) Ở điều kiện thích hợp, glyxin phản ứng được với ancol etylic.
Số phát biểu đúng là?
+ Đốt cháy hoàn toàn m gam một este X đơn chức, không no ( phân tử có một liên kết đôi C=C), mạch hở cần vừa đủ 0,405 mol OR2R, thu được 15,84 gam COR2R. Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, cô cạn dung dịch thu được x gam muối khan và 3,96 gam một chất hữu cơ. Giá trị của x là?