Đề khảo sát Hóa học 12 lần 4 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc

Nằm trong kế hoạch ôn tập hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia môn Hóa học năm học 2018 – 2019, vừa qua, trường THPT Yên Lạc (thị trấn Yên Lạc – huyện Yên Lạc – tỉnh Vĩnh Phúc) đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng lần thứ 4 năm học 2018 – 2019 môn Hóa học lớp 12. Kỳ thi là dịp để các em học sinh khối 12 của nhà trường được kiểm nghiệm lại tất cả những chủ đề kiến thức môn Hóa học 10, Hóa học 11 và Hóa học 12 mà các em đã được học và được ôn tập trong thời gian vừa qua. Kỳ thi cũng cung cấp cái nhìn trực quan về cấu trúc và độ khó của đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019.

Đề khảo sát Hóa học 12 lần 4 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc có mã đề 601 nằm trong bài thi Khoa học Tự nhiên, đề gồm 04 trang với 40 câu trắc nghiệm dạng lựa chọn giữa 04 đáp án A, B, C, D, học sinh làm bài khảo sát Hóa học 12 trong quãng thời gian 50 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề khảo sát Hóa học 12 lần 4 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc:
+ Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 3 mol Gly, 1 mol Ala và 1 mol Val. Nếu thủy phân không hoàn toàn X thì thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có Ala-Gly, Gly-Ala, Gly-Gly-Ala nhưng không có Val-Gly. Amino axit đầu N và amino axit đầu C của peptit X lần lượt là?
+ Cho hỗn hợp khí X gồm CH3CHO và H2 đi qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí Y gồm hai chất. Đốt cháy hết hết Y thu được 11,7 gam H2O và 7,84 lít CO2 (đktc). Phần trăm theo thể tích của H2 trong X là?
+ Thủy phân hoàn toàn a mol triglixerit X trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và m gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được 1,375 mol CO2 và 1,275 mol H2O. Mặt khác, a mol X tác dụng tối đa với 0,05 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là?