Đề khảo sát Hóa học 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Kỳ nghỉ hè năm 2019 kéo dài 2 tháng đã kết thúc, một năm học mới lại đến. Với mục đích giúp các em học sinh khối 12 ôn tập lại các kiến thức môn Hóa học lớp 11 mà các em đã được học từ năm học trước, nhằm tạo nền tảng kiến thức Hóa học vững chắc trước khi tìm hiểu các kiến thức Hóa học 12 trong năm học 2019 – 2020, vừa qua, trường THPT Thuận Thành số 1, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng đầu năm học 2019 – 2020 môn Hóa học 12 lần 1 dành cho toàn bộ học sinh lớp 11 lên lớp 12 của nhà trường.

Đề khảo sát Hóa học 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh với toàn bộ các câu thuộc nội dung chương trình Hóa học lớp 11, đề thi được biên soạn theo dạng trắc nghiệm khách quan với tổng cộng 40 câu, thời gian làm bài khảo sát 50 phút, đề thi có đáp án và hướng dẫn các câu vận dụng.

Trích dẫn một số câu trong đề khảo sát Hóa học 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh:
+ Đun nóng V lít hơi anđehit X với 3V lít khí H2 (xúc tác Ni) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được một hỗn hợp khí Y có thể tích 2V lít (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Ngưng tụ Y thu được chất Z, cho Z tác dụng với Na sinh ra H2 có số mol bằng số mol Z đã phản ứng. Chất X là anđehit?
A. no, hai chức. B. không no (chứa một nối đôi C=C), hai chức.
C. no, đơn chức. D. không no (chứa một nối đôi C=C), đơn chức.
+ Cho 0,1 mol anđehit đơn chức A phản ứng với hiđro dư (xt Ni, to), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thấy có 4,48 lít khí hiđro (đktc) phản ứng. Đốt cháy hoàn toàn m gam A thu được V lít khí CO2 (đktc) và a gam nước. Mối quan hệ giữa m, a và V là?
+ Có một hỗn hợp khí gồm CH4, C2H4 và C2H2. Muốn tách lấy C2H2 cần các hóa chất nào sau đây.
A. Dd Br2 và ddAgNO3. B. Dd KMnO4 và khí Cl2.
C. Chỉ cần ddAgNO3. D. Dd AgNO3 và dd HCl.