Đề khảo sát lần 2 Hóa học 12 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Nhằm hỗ trợ các em học sinh lớp 12 trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn Hóa học năm học 2018 – 2019, THI247.com giới thiệu đến các em nội dung và đáp án đề khảo sát lần 2 Hóa học 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh. Lý do THI247.com chọn đề thi Hóa học này để giới thiệu đến các em là bởi đây là một đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Hóa học với cấu trúc đề đúng chuẩn, độ khó của đề phù hợp với đại đa số đối tượng học sinh từ lớp cơ bản đến lớp chuyên.

Hy vọng thông qua việc thử sức với đề khảo sát lần 2 Hóa học 12 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh, các em sẽ củng cố và nâng cao các kiến thức Hóa học của bản thân, rút ra những kinh nghiệm hữu ích cho kỳ thi chính thức THPT Quốc gia môn Hóa học năm học 2018 – 2019.

Trích dẫn đề khảo sát lần 2 Hóa học 12 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh:
+ Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành etanol. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ bởi dung dịch Ca(OH)2 dư tạo ra 40,0 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75% thì giá trị của m là?
+ Peptit X tạo bởi n aminoaxit no mạch hở mà phân tử đều có một nhóm cacboxyl và một nhóm amino thì trong phân tử có:
A. n mắt xích, n nguyên tử N và n nguyên tử O.
B. n – 1 mắt xích, n nguyên tử N và n + 1 nguyên tử O.
C. n – 1 mắt xích, n nguyên tử N và n nguyên tử O.
D. n + 1 mắt xích, n + 1 nguyên tử N và n nguyên tử O.
+ Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch NaHSO4 tới dư vào dung dịch Ba(HCO3)2.
(b) Cho dung dịch H3PO4 vào lượng dư dung dịch AgNO3.
(c) Cho dung dịch Na2SiO3 vào dung dịch CaCl2.
(d) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch HCl.
(e) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch Na2SiO3.
Sau khi các phản ứng kết thúc. Số thí nghiệm thu được kết tủa là?