Đề khảo sát lần 1 năm 2018 – 2019 Vật lý 11 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

Đề khảo sát lần 1 năm 2018 – 2019 Vật lý 11 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương được biên soạn theo hình thức tự luận với 20 câu hỏi và bài tập, mỗi câu tương ứng với 0.5 điểm, học sinh làm bài trong 90 phút, đề thi nhằm kiếm tra lại các kiến thức Vật lý 10 và kiến thức Vật lý 11 vừa được học, đề thi có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề khảo sát lần 1 năm 2018 – 2019 Vật lý 11 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Hai điện tích điểm có độ lớn bằng nhau được đặt trong không khí cách nhau 12 cm. Lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng 10 N. Đặt hai điện tích đó trong dầu và đưa chúng cách nhau 8 cm thì lực tương tác giữa chúng vẫn bằng 10 N. Tính độ lớn các điện tích và hằng số điện môi của dầu.
+ Một electron bay vào điện trường đều cường độ 1000 V/m giữa hai bản kim loại dài 120 cm tích điện trái dấu đặt song song cách nhau 20cm với vận tốc có độ lớn v0 theo phương vuông góc với đường sức. Vị trí của electron lúc bay vào điện trường cách bản âm 2cm. Để electron bay được ra khỏi khoảng không gian giữa hai bản kim loại thì v0 phải có giá trị như thế nào? Bỏ qua tác dụng của trọng lực, cho điện tích và khối lượng của electron là – 1,6.10-19 C, m = 9,1. 10-31 kg.
+ Lúc 7 giờ sáng một xe ô tô xuất phát từ tỉnh A đi đến tỉnh B với tốc độ 60 km/h. Nửa giờ sau một ô tô khác xuất phát từ tỉnh B đi đến tỉnh A với tốc độ 40 km/h. Coi đường đi giữa hai tỉnh A và B là đường thẳng, cách nhau 180 km và các ô tô chuyển động thẳng đều. Chọn trục tọa độ Ox trùng với đường thẳng nối A, B; gốc tọa độ O tại A; chiều dương từ A đến B. Chọn gốc thời gian (t = 0) lúc 7 giờ sáng. Lập phương trình chuyển động của các xe ôtô.